Формуляри за участие

Заявка за участие в Празник на плодородието 

Фестивал на плодородието / Игри

За повече информация:

тел. 55-00-35 / 55-00-37

ул. „Търговска“ № 6

e-mail: cultura_kn@abv.bg

Отдел ”Култура и духовно развитие” към община Кюстендил

Advertisements