Формуляри за участие

 

За повече информация:

тел. 55-00-35 / 55-00-37

ул. „Търговска“ № 6

e-mail: cultura_kn@abv.bg

Отдел „Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил